Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181464
Title: Espai vivencial del/a psicòleg/oga clínic/a. Informe final projecte d'innovació docent: (2019PID-UB/038)
Author: Salla, Marta
Feixas i Viaplana, Guillem
Alabèrnia Segura, Miquel
Keywords: Psicoteràpia
Psicologia clínica
Memòries
Innovacions educatives
Issue Date: 2021
Abstract: Aquest projecte es va dur a terme durant el segon semestre del curs 2019-20 en l’espai de tutoria de l’assignatura de psicologia clínica de tercer curs del grau de Psicologia. El seu objectiu principal era aprofundir en el paper del psicòleg/oga clínic/a i la pràctica psicoterapèutica mitjançant la pròpia experiència vivencial. Aquesta iniciativa sorgia de la demanda de l’alumnat en aprofundir en els aspectes pràctics de la professió. Les classes eren voluntàries tot i que l’assistència permetia obtenir mig punt extra de la nota final. Degut a la pandèmica COVID-19, el desenvolupament, els resultats i l’avaluació del mateix es van veure afectats. El projecte es dividia en 2 blocs de 5 sessions. Del primer, es van realitzar 3 sessions presencials, dedicades a l’anàlisi d’intervencions psicoterapèutiques en base a l’observació de vídeos de sessions realitzades per terapeutes experts de diferents models d’intervenció; del segon, es van fer 3 sessions online, dedicades a reflexionar sobre el propi rol de terapeuta i la pràctica de les tècniques estudiades mitjançant activitats de role-playing. Els resultats indiquen que les persones participants estaven més satisfetes amb les sessions presencials que les online, però no s’ha pogut avaluar l’efecte del projecte amb un grup control.
Note: Projecte: 2019PID-UB/038
URI: http://hdl.handle.net/2445/181464
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INFORME FINAL PID_2019PID-UB_038.pdf282.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons