Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181946
Title: Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències
Author: Boj del Val, Eva
Boncompte, Mercè
Castañer, Anna
Claramunt Bielsa, M. Mercè
Costa Cor, Teresa
Campamá Sancho, Blanca
Martínez de Albéniz, F. Javier
Keywords: Infografia
Treballs de fi de grau
Treballs de fi de màster
Innovacions educatives
Issue Date: 2020
Abstract: Aquesta actuació volia aconseguir millorar algunes de les competències que han d’assolir els alumnes que cursin un Grau o un Màster, de manera més específica aquells alumnes que cursin el Grau d’Estadística de la Universitat de Barcelona-Universitat Politècnica de Catalunya i el Màster de Ciències Actuarials i Financeres de la Universitat de Barcelona. Les competències a les quals es va adreçar l’actuació van ser: • Capacitat comunicativa (capacitat de buscar, utilitzar i integrar informació), • Capacitat d’ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades, • Capacitat per comunicar conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. L’ús de les infografies pretén millorar els aprenentatges dels alumnes, reforçant l’adquisició d’aquestes competències. Les assignatures implicades en aquest projecte han estat: • Solvència (Màster de Ciències Actuarials i Financeres) • Matemàtica Actuarial (Màster de Ciències Actuarials i Financeres). • Demografia (Grau d’Estadística). • Anàlisi de supervivència (Grau d’Estadística) L’actuació va consistir en incloure l’ús d’infografies en les assignatures implicades mencionades abans, específicament en les activitats d’avaluació continuada, i avaluar posteriorment l’experiència dels estudiants mitjançant una enquesta per conèixer la seva opinió sobre la utilitat de les infografies.
Note: Codi del Projecte: 2017PID-UB/047
URI: http://hdl.handle.net/2445/181946
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INNOVADOC Informe final projecte 2017PID_UB047_definitiu.pdf470.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons