Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182340
Title: Històries de la història. Una proposta d’intervenció didàctica per introduir la història i la disciplina històrica a l’alumnat de primer d’ESO
Author: Bayo de Gispert, Cecilia
Director/Tutor: Sáez Rosenkranz, Isidora
Keywords: Didàctica de la història
Educació secundària obligatòria
Treballs de fi de màster
Formació del professorat
History teaching methods
Secondary education
Master's theses
Teacher training
Issue Date: Jun-2021
Abstract: [cat] Primer d’ESO és un curs especialment rellevant per a la formació en història perquè estableix les bases de les grans perioditzacions i canvis i continuïtats que es treballaran al llarg de tota l’educació secundària obligatòria i permet la introducció d’un enfoc metacognitiu de la disciplina històrica, tal com proposa des de fa dècades la recerca internacional. Al mateix temps, la influència dels feminismes, el descolonialisme i la història ambiental en la historiografia més recent reclama una translació d’aquests enfocs a una història ensenyada que tingui present la funció social de la disciplina des d’un enfoc crític i compromès. En aquest treball presentem una proposta didàctica per a 1er d’ESO sobre la introducció de la història i la disciplina històrica des d’un enfoc crític i afí a les perspectives de gènere, descolonial i ambiental. El marc didàctic i curricular parteix de la competència social i ciutadana per treballar quatre objectius: les coordenades temps-espai i les perioditzacions, els subjectes de la història, les fonts primàries i el mètode històric i, finalment, el desenvolupament d’una actitud crítica i compromesa envers la història. Per a la consecució d’aquests objectius s’ha adoptat una metodologia per descobriment materialitzada en l’elaboració d’un eix cronològic col·laboratiu, que funciona com a fil conductor de tota la seqüència, així com un quadern de classe complementari i una investigació històrica realitzada a partir de fonts primàries.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutora: Isidora Sáez Rosenkranz
URI: http://hdl.handle.net/2445/182340
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_cecilia_bayo_de_gispert.pdf7.57 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons