Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182867
Title: Característiques i canvis de les torres de les masies del Garraf construïdes entre els segles XIV i XV
Author: Duran Vidal, Elna
Director/Tutor: Alvaro Rueda, Karen
Keywords: Arqueologia
Masies
Torres
Baixa edat mitjana
Treballs de fi de grau
Arqueology
Farmhouses
Towers
Bachelor's theses
Late Middle Ages
Issue Date: 2010
Abstract: [cat] L’objectiu d’aquest treball és localitzar les torres de defensa de les masies de la comarca del Garraf (Catalunya) construïdes entre els segles XIV i XV i estudiar-ne els usos, les característiques i els canvis que han sofert al llarg del temps. També es proposa un model ideal de masia amb torre de defensa que es pot presentar als museus locals i la creació d’una ruta turística per les torres accessibles per revaloritzar aquest element patrimonial.
[eng] The aim of this project is to locate all the defence towers in farmhouses in the Garraf area (Catalonia) built between the 14th and 15th centuries and to study their use, characteristics and the changes they have gone through throughout the centuries. A model farmhouse with defence tower will be proposed which can be used in local museums, and a touristic route through the towers will be created in order to revalue this heritage.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Karen Álvaro Rueda
URI: http://hdl.handle.net/2445/182867
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DURAN VIDAL_ELNA_TFG-ARQ 2020-2021.pdf10.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons