Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184157
Title: Replantejament del disseny i sistema d’avaluació del Treball Final de Grau en el grau de Nutrició humana i dietètica
Author: Pérez Bosch, Maria
Urpí Sardà, Mireia
Relat Pardo, Joana
Keywords: Competències transversals
Avaluació
Treballs de fi de grau
Innovacions educatives
Issue Date: 14-Mar-2022
Abstract: El Treball Final de Grau (TFG) del grau de Nutrició humana i dietètica (NHD) és un treball individual que suposa la integració dels coneixements i les competències adquirits al llarg de la titulació. Consisteix en l’elaboració, la presentació i la defensa d’un projecte o estudi en l’àmbit de la Nutrició Humana i Dietètica. L’objectiu global d’aquest projecte d’innovació docent (PID) ha sigut la reestructuració del format del TFG orientant-lo a l’activitat professional i dissenyar instruments de tutorització i avaluació de l’aprenentatge associat al TFG. A partir dels resultats de les enquestes realitzades i d’una jornada organitzada per a tutors del TFG s’ha dut a terme, conjuntament amb la Comissió del TFG (CTFG), una remodelació de l'estructura del TFG on cada tipologia de treball presenta una estructura adaptada a les seves característiques específiques. S'ha actualitzat la normativa i s'ha elaborat una guia/document de pautes i normes amb informació relativa a l'estructura i el format dels treballs. Pel que fa a l’avaluació, s’han elaborat noves guies d’avaluació i s’ha introduït un vistiplau que el tutor ha de signar abans de l’entrega del treball per part de l’estudiant. Després de la prova pilot realitzada durant el curs acadèmic 2020-21, amb molt bona acceptació per part del professorat, comissions d'avaluació i estudiants, actualment les novetats implementades ja es troben consolidades.
Note: Projecte: 2019PID-UB/010
URI: http://hdl.handle.net/2445/184157
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final -2019-PID-UB010.pdfInforme Final PID: Replantejament del disseny i sistema d’avaluació del Treball Final de Grau en el grau de Nutrició humana i dietètica323.09 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons