Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184948
Title: El refugi antiaeri 41 de la plaça Tetuan de Barcelona: una proposta de museïtzació
Author: López Alonso, Maria
Director/Tutor: Martínez Gil, Tània
Keywords: Museus
Guerra Civil Espanyola, 1936-1939
Treballs de fi de màster
Refugis antiaeris
Museums
Spanish Civil War, 1936-1939
Master's theses
Air raid shelters
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] La museïtzació del refugi antiaeri 41 situat a la plaça Tetuan de Barcelona és l’objectiu del present treball. Comença presentant un estat de la qüestió sobre el tractament de la memòria històrica i dels espais de la Guerra Civil Espanyola, complementat amb un anàlisi dels factors que influeixen a l’hora de plantejar una proposta d’aquest tipus. Seguidament, exposa un guió de continguts que narra la història de la guerra i la vida en la rereguarda des d’una vessant més humana i social, explicat a partir de les fonts primàries i apel·lant constantment a les emocions. Aquests continguts s’han distribuït en àmbits temàtics que parlen des dels bombardejos a Barcelona fins a la construcció i el dia a dia en els refugis. A continuació, el guió museogràfic, juntament amb els plànols, faciliten la comprensió i distribució de l’espai, així com la narració dels continguts. En definitiva, la museïtzació del refugi és una resposta a l’abandó i desinterès institucional d’aquests espais i a la necessitat de no deixar en l’oblit la història de la guerra.
[eng] The aim of this work is the musealisation of the air-raid shelter 41 located in Plaça Tetuan in Barcelona. First, it presents a review of the treatment of historical memory and the locations where the Spanish Civil War took place, and it is complemented by an analysis of those factors that influence this kind of proposal. Next, the contents are presented by telling the story of the war from a social and human perspective, always explained from primary sources and constantly appealing to emotions. These contents have been distributed in thematic areas that speak from the bombings in Barcelona to the shelters construction and the everyday life there. Following this, the museographic script, together with the plans, are provided facilitating the understanding and distribution of the space, as well as the narration of the contents. In conclusion, the musealisation of the air shelter is a response to the abandonment and institutional indifference of these spaces and the importance of not forgetting the history of the war.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Tània Martínez Gil
URI: http://hdl.handle.net/2445/184948
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01TFM MARIA LÓPEZ .pdf9.31 MBAdobe PDFView/Open
02ABSTRACT TFM MARIA LÓPEZ .pdf281.72 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons