Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/185074
Title: Una comparatia de redes fluviales. Aquitania y el Ebro, dos mercados de consumo de vino anfórico tarraconense
Author: Palacín Copado, Carlos
Keywords: Cursos d'aigua
Comerç
Ceràmica antiga
Aquitània (França)
Ebre, Vall de l'
Rivers
Commerce
Pottery ancient
Aquitaine (France)
Ebro River Valley (Spain)
Issue Date: 2022
Citation: Palacín Copado, C. (2022). Una comparatia de redes fluviales. Aquitania y el Ebro, dos mercados de consumo de vino anfórico tarraconense. Poster presentat: VI Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica de la Antiguedad en Hispania (SECAH). A Saragossa, 30 Març - 2 Abril.
Abstract: [cat] Aquitània i la vall de l'Ebre van ser dues de les regions de l'imperi més afectades pel fenomen de les exportacions de vi de la Hispania Tarraconensis i on les xarxes fluvials van jugar un paper important. L'estudi actual enfronta aquests dos escenaris, tractant de revelar l'aparició de nous grans nodes comercials que el comerç massiu de vi de Tarraconensis van monopolitzar, promovent l'avanç de noves formes de consum de vi i, al seu torn, beneficiant-se de xarxes socials i comercials preexistents.
[eng] Aquitaine and the Ebro valley were two of the regions of the empire most affected by the phenomenon of wine exports from Hispania Tarraconensis and where river networks played an important role. The present study confronts these two scenarios trying to reveal the emergence of new large commercial nodes that monopolized the massive Tarraconensis wine trade, promoting the advance of new forms of wine consumption and, in turn, benefiting from pre-existing social and commercial networks.
It is part of: Poster presentat: VI Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica de la Antiguedad en Hispania (SECAH). A Saragossa, 30 Març - 2 Abril. 2022
URI: http://hdl.handle.net/2445/185074
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palacin 2022 Una comparatia de redes fluviales Aquitania y el Ebro_def.pdf21.26 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons