Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/185256
Title: La gestió comunitària de projectes culturals com a clau de democratització urbana
Author: Eizaguirre Anglada, Santiago
Keywords: Gestió cultural
Democratització
Administració local
Arts management
Democratization
Local government
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Abstract: Les ciutats contemporànies compten amb els projectes de gestió comunitària d'espais culturals amb un aliat importantíssim alhora de promoure dinàmiques de democratització urbana. Al llarg de la darrera dècada, i tenint en compte diferents tradicions locals de lluita veïnal i associativa, diversos d'aquests espais s'han articulat en xarxa per reivindicar la seva singularitat i reconeixement públic. En aquest article s'exposen alguns dels referents comuns de la història d'auto-organització popular que representen i s'apunten els avanços en matèria de governança democràtica que procuren promoure. En base a diferents exemples d'iniciatives sorgides a la geografia urbana catalana analitzem els valors i principis amb els que promouen una aproximació a la gestió cultural de caire socialment transformador. Especialment es valora l'arrelament territorial de les pràctiques de gestió cultural comunitària tenint en compte la seva complexitat, i s'observen les dificultats i conflictes que sorgeixen en la cura de les dinàmiques funcionament intern. Entre d'altres qüestions es reflexiona sobre el treball en xarxa d'aquests entorns amb d'altres agents locals de l'àmbit social i comunitari com són els professionals de l'educació social. Per acabar es valora el paper clau dels espais de gestió comunitària de la cultura en tant que nodes de resiliència ciutadana claus per promoure la transició ecosocial davant els reptes del col·lapse sistèmic que tenim davant.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.ceesc.cat/documents-publicacions/quaderns-educacio-social/1305-quaderns-23
It is part of: Quaderns d'Educació Social , 2021, vol. (2021/12), num. 23
URI: http://hdl.handle.net/2445/185256
ISSN: 1578-9780
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
722167.pdf210.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.