Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/186452
Title: Formadors sense barreres físiques: enderrocant els paradigmes amb un nou model organitzatiu
Author: Zaborras, Rosa, 1963-
Carbonell, Francesca
Pons Vila, Joan
Magdaleno Navarro, Isabel
Cornet Hernando, Jordi
Sanchez Oliva, Eva
Casas Escribano, Mireia
Bonet Bagant, Laia
Keywords: Centres de recursos per a l'aprenentatge i la investigació
Formadors
Learning Resources Centres
Trainers
Universitat de Barcelona. CRAI
Issue Date: May-2022
Abstract: [cat] Les àrees de millora del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona (UB) responen a un model de la gestió per processos implementada el 2011. La UB aposta pel model d’excel·lència i qualitat EFQM per conèixer i assegurar els resultats de la gestió a tots nivells. La nostra experiència se centra en les àrees de millora del servei de formació als usuaris al llarg dels anys 2020 i 2021. A partir dels objectius proposats al grup, es realitza una anàlisi de l’estat de la qüestió. De manera simultània, l’alarma sanitària pel COVID-19 genera noves dinàmiques de treball en la formació d’usuaris. La suma d’aquests fets i la capacitat d’innovació del grup generen una sèrie de propostes de millora, on destaca la creació d’un nou model organitzatiu, un model que implica una nova filosofia en la generació de materials, en la comunicació dels formadors i en la gestió del servei.
[spa] Las áreas de mejora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universitat de Barcelona (UB) responden a un modelo de la gestión por procesos implementada en 2011. La UB apuesta por el modelo de excelencia y calidad EFQM para conocer y asegurar los resultados de la gestión a todos los niveles. Nuestra experiencia se centra en las áreas de mejora del servicio de formación a los usuarios a lo largo de los años 2020 y 2021. A partir de los objetivos propuestos al grupo, se realiza un análisis del estado de la cuestión. De forma simultánea, la alarma sanitaria por el COVID-19 genera nuevas dinámicas de trabajo en la formación de usuarios. La suma de estos hechos y la capacidad de innovación del grupo generan una serie de propuestas de mejora, en las que destaca la creación de un nuevo modelo organizativo, un modelo que implica una nueva filosofía en la generación de materiales, en la comunicación de los formadores y en la gestión del servicio.
[eng] The improvement areas of the Learning and Research Resource Centre (CRAI) of the Universitat de Barcelona (UB) respond to a process management model implemented in 2011. The UB is committed to the model of excellence and EFQM quality to know and ensure management results at all levels. Our experience focuses on the areas of improvement of the Information Literacy service to users throughout the years 2020 and 2021. Based on the objectives proposed to the group, an analysis of the state of the matter is carried out. At the same time, COVD-19 health crisis generates new ways of working in user training. The sum of these facts and the group's capacity for innovation generate a series of improvement proposals, where the creation of a new organizational model stands out, which involves a new philosophy in the generation of materials, in the communication of trainers and in service management.
Note: Reproducció del document publicat a: https://cobdc.net/16JCID/wp-content/uploads/2022/10/CRAIUB_16JCID.pdf
It is part of: Comunicació a: 16es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. ESSENCIALS: Lideratge professional, comunitats actives i recursos de primera necessitat. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Barcelona. 25-27 de maig 2022.
URI: http://hdl.handle.net/2445/186452
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades / Presentacions (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CRAIUB_16JCID.pdfText355.31 kBAdobe PDFView/Open
16JCID_Formació_CRAIUB.pdfPresentació528.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons