Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/186585
Title: Ricard Jordi BAÑÓ I ARMIÑANA (ed.), Un notal alcoià dels anys 1296-1303, Barcelona, Fundació Noguera - Lleida, Pagès, 2013, 568 pp. (Acta Notariorum Cataloniae; 25). ISBN 978-84-9975-415-4
Author: Piñol Alabart, Daniel
Keywords: Ressenyes (Documents)
Reviews (Documents)
Un notal alcoià dels anys 1296-1303
Issue Date: 2016
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: La importància dels arxius notarials catalans, amb sèries que parteixen del primer terç del segle XIII, és prou coneguda arreu. Aquests fons constitueixen un dels conjunts arxivístics més notables del món. Als protocols notarials catalans hi hem de sumar els dels arxius valencians i els mallorquins, que també inicien les seves sèries a la tretzena centúria. Una de les tasques que desenvolupa la Fundació Noguera és l'edició de llibres notarials, principalment, els que es conserven en arxius catalans. L'objectiu de l'edició d'alguns exemplars de llibres notarials és posar a l'abast de la comunitat científi ca llibres notarials amb una utilitat per a la recerca. Aquesta edició de libres segueix la línia iniciada a Itàlia a principis del segle XX i que han continuat, entre altres, el Consiglio Nazionale del Notariato o el Centro di Ricerca Pergamene Medievali e Protocolli Notarili.
Note: Reproducció del document publicat a: http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/801/813
It is part of: Anuario de Estudios Medievales, 2016, vol. 46, num. 1, p. 450-951
URI: http://hdl.handle.net/2445/186585
ISSN: 0066-5061
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
670232.pdf97.76 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons