Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/186690
Title: L'Incunable fantasma del Llibre del coc de mestre Robert (Toledo, 1477)
Author: Santanach, Joan, 1973-
Keywords: Llibres de cuina
Incunables
Cookbooks
Incunabula
Mestre Robert. Llibre del Coc
Issue Date: 2020
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La distància cronològica entre la composició del Llibre del coc, probablement de mitjan segle XV, i la data de la primera edició conservada, apareguda a Barcelona el 1520, ha generat diverses especulacions respecte a la composició i la transmissió d'aquest llibre de cuina, entre les quals l'existència d'una edició incunable pretesament impresa a Toledo el 1477. L'article analitza l'origen d'aquesta possible edició i conclou que es tracta d'una confusió bibliogràfica i no pas d'una edició que, efectivament, hagués arribat a imprimir-se mai.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2502.01.95
It is part of: Llengua & Literatura, 2020, vol. 30, p. 85-96
URI: http://hdl.handle.net/2445/186690
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2502.01.95
ISSN: 0213-6554
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
699196.pdf246.62 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons