Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187932
Title: Estudi de la competència digital dels docents d’educació infantil de les escoles públiques de Manresa
Author: Suárez Palà, Jordi
Director/Tutor: Perera i Parramon, Joan
Keywords: Educació infantil
Mestres d'educació infantil
Alfabetització digital
Treballs de fi de grau
Manresa (Catalunya)
Escoles públiques
Preschool education
Preschool teachers
Computer literacy
Bachelor's theses
Manresa (Catalonia)
Public schools
Issue Date: 7-Jun-2022
Abstract: [cat] Aquest treball descriu i analitza el nivell de desenvolupament de la competència digital docent (CDD) del professorat d'Educació Infantil de set escoles públiques de la ciutat de Manresa. Les dades s’han recollit mitjançant l’ús d’un formulari creat amb aquest propòsit, el qual s’ha dissenyat combinant els descriptors i les dimensions que utilitza el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per descriure la CDD amb el qüestionari SELFIE for TEACHERS elaborat per l'Àrea d'Educació de la Comissió Europea. Els resultats obtinguts mostren que els docents tenen, en general, un nivell competencial digital bàsic, amb una correlació entre el nivell de desenvolupament d’aquesta competència i l’edat dels enquestats.
[spa] Este trabajo describe y analiza el nivel de desarrollo de la competencia digital docente (CDD) del profesorado de Educación Infantil de siete escuelas públicas de la ciudad de Manresa. Los datos se han recogido mediante el uso de un formulario creado con este propósito, que se ha diseñado combinando los descriptores y las dimensiones que utiliza el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya para describir la CDD con el cuestionario SELFIE for TEACHERS elaborado por el Área de Educación de la Comisión Europea. Los resultados obtenidos muestran que los docentes tienen, por lo general, un nivel competencial digital básico, con una correlación entre el nivel de desarrollo de esta competencia y la edad de encuestados.
[eng] This work describes and analyses the level of development of the digital competence of educators (DCE) of the teachers of Preschool Education in seven state schools in the city of Manresa. The data were collected using a form created for this purpose, which was designed combining the descriptors and dimensions used by the Department of Education of the Generalitat de Catalunya to describe the digital competence of educators with the questionnaire SELFIE for TEACHERS prepared by the Education Area of the European Commission. The results obtained show that teachers generally have a basic level of digital competence, with a correlation between the level of development of this competence and the age of the survey respondent.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Infantil, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Joan Perera i Parramon
URI: http://hdl.handle.net/2445/187932
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Infantil

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_jordi_suárez_palà.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons