Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/188717
Title: Saber la singularitat: innovació docent des dels feminismes
Author: Martínez i Àlvarez, Patrícia Victòria
Keywords: Innovacions educatives
Feminisme
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Universitat de Barcelona. IDP/ICE & Ediciones Octaedro
Series/Report no: Quaderns de Docència Universitària: 46
Abstract: Al llarg del curs 2020-2021 diverses docents de diferents àrees de coneixement van participar a la formació «Innovació Docent des dels feminismes: pràctica i elaboració d’eines universitàries» impulsada per l’IDP-ICE de la Universitat de Barcelona. El que presentem aquí són alguns dels resultats d’aquesta experiència: durant la formació cada docent va desenvolupar la tasca d’identificar, recollir, sistematitzar i analitzar les pràctiques feministes amb què du a terme la seva docència innovant. Aquesta feina d’anàlisi ens ha permès també detectar i visibilitzar pràctiques, continguts i dinàmiques tradicionals que han agreujat les desigualtats a les aules universitàries i des d’aquestes. Un dels objectius de la innovació docent és aconseguir una major autonomia de l’estudiant a partir de noves formes d’aprenentatge que incloguin una avaluació formativa, així com el desenvolupament de competències específiques i transversals: els següents articles descriuen continguts, pràctiques d’aula, formes d’avaluar, i de concebre el coneixement que transformen la relació de les estudiants amb el saber científic, amb la universitat, i amb els companys i docents. Promovem, amb aquestes bones pràctiques, millores en l’avaluació, pensament crític i lliure per aplicar coneixements, corresponsabilitat a l’aula, i assoliment de competències que humanitzen la realitat acadèmica tot despatriarcalitzant- la.
Note: Coordinació de l'obra: Anna Forés Miravalles
Podeu consultar la versió en castellà a recurs relacionat
URI: http://hdl.handle.net/2445/188717
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/188727
ISBN: 978-84-19312-49-5
Appears in Collections:A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80546-QDU-46-vF2.pdf715.92 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons