Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/189340
Title: Metodologia per avaluar l'estat de conservació dels hàbitats de Catalunya
Author: Carreras i Raurell, Jordi
Mercadé López, Arnau
Ferré Codina, Albert
Petit Saludes, Albert
Keywords: Hàbitat (Ecologia)
Conservació de la diversitat biològica
Biodiversitat
Gestió dels ecosistemes
Indicadors ambientals
Seguiment ambiental
Habitat (Ecology)
Biodiversity conservation
Biodiversity
Ecosystem management
Environmental indicators
Environmental monitoring
Issue Date: 2021
Abstract: En aquest document s'ha desenvolupat el protocol de treball per a la valoració de l’estat de conservació de tots els hàbitats naturals i seminaturals de Catalunya. L'avaluació de l'estat de conservació dels hàbitats és un instrument per a la gestió del medi natural, que permet el manteniment de les espècies i dels hàbitats en un estat de conservació òptim, així com dels processos naturals que hi van associats. S'ha generat una metodologia original que inclou l'ús d'un conjunt d'indicadors mesurables, validats a través d'assajos sobre el terreny que han permès definir els paràmetres d'avaluació adequats, així com ajustar correctament les mètriques de valoració. La intenció d’aquesta proposta és la d’esdevenir una eina estàndard en la valoració dels hàbitats, aplicable en l'àmbit de la gestió i la conservació del medi natural, així com en l'avaluació de les millores assolides mitjançant la compensació d’impactes de l’avaluació ambiental.
D’una banda, en un document es presenta la metodologia i els protocols d’avaluació. Per altra banda, es lliura una plantilla per a l’aplicació directa del procediment.
URI: http://hdl.handle.net/2445/189340
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Estat_Conservacio_Habitats_2021.pdf6.9 MBAdobe PDFView/Open
Plantilles_Estat_Conservació.zip1.13 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons