Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18942
Title: Biblioteca i documentació a l'Institut de Batxillerat Barri Besòs: vendre un somni o assolir una il·lusió
Author: Lorenzo Ramírez, Núria
Vilallonga i Falcó, Josep
Garrido i Muñoz, Antoni
Keywords: Educació secundària
Biblioteques escolars
Formació d'usuaris (Biblioteconomia)
Secondary education
Institut de Batxillerat "Barri Besòs"
School libraries
Library orientation
Institut de Batxillerat "Barri Besòs"
Issue Date: 1994
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Es descriu l'esforc de l'lnstitut de Batxillerat Barri Besos per impulsar la seva biblioteca i els servéis que presta. Finalment, es fa una reflexió sobre la biblioteca escolar, la seva situació actual i les perspectives de futur.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22478
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1994, núm. 14, p. 110-119
URI: http://hdl.handle.net/2445/18942
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90769.pdf776.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.