Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18960
Title: Quin poder de decisió tenen els bibliotecaris en els centres petits i mitjans?
Author: Bosch i Pou, Mercè
Espelt, Constança
Keywords: Biblioteques
Administració
Avaluació
Libraries
Management
Evaluation
Issue Date: 1996
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: La diversitat de característiques de les biblioteques petites i mitjanes es fa palesa quan es tracta d'estudiar els elements que intervenen en la presa de decisions, el grau d'intervenció dels professionals, la informació que utilitzen i les necessitats que detecten. La primera fase del projecte DECIMAL, ja finalitzada, s'ha central en la recollida de dades prèvia a l'especificació deis requeriments d'un mòdul de suport a la presa de decisions, destinat a aquest tipus de biblioteca. Les dades recollides en la revisió bibliogràfica i en la recerca qualitativa i quantitativa permeten identificar quines son les decisions mes sovint assumides pels bibliotecaris així com les fonts d'informació mes utilitzades, i altres qüestions relatives al procés de presa de decisions, com el grau de col-col·laboració en el si de l'organització, les principals limitacions del bibliotecari en aquest àmbit, etc. L'article està centrat en els resultats obtinguts a les biblioteques catalanes, però es presenten també a tall de comparació els resultats globals i els del conjunt de l'estat.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22478
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1996, núm. 18, p. 102-113
URI: http://hdl.handle.net/2445/18960
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
140673.pdf666.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.