Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18979
Title: Noves perspectives en l'accés al document original
Author: Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel
Keywords: Recuperació de la informació
Automatització de biblioteques
Information retrieval
Library automation
Issue Date: 1996
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Els serveis d'obtenció de documents i préstec interbibliotecari constitueixen una peça clau dins de les biblioteques modernes. Moltes de les noves tecnologies han estat decisivas en la dinamització dels seus processes i en la reducció del temps de resposta. El correu electronic ha estat una de les principals innovacions tant pel que fa a la tramesa de les comandes com a la informació que es dona als seus usuaris. En el present article s'analitzen els diferents mitjans de localització de documents des deis tradicionals catálegs en paper o CD-ROM, fins a l'accés en línia. Es descriuen també les diferents possibilitats de recuperació d'aquests documents, en especial totes aquelles noves com la transferencia de fitxers o la descarrega en línia així com els servéis de valr afegit com ara la distribució electrónica de sumaris. Finalment es realitza una petita descripció i comparado dels principals subministradors actuals, entre ells la British Library, INIST, UNCOVER, EBSCODOC, OCLC, KNAW, UMI, ISI, etc.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22472
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1996, num. 18, p. 17-27
URI: http://hdl.handle.net/2445/18979
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168365.pdf699.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.