Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18991
Title: La indústria de les bases de dades a Catalunya: panoràmica de deu anys
Author: Recoder, Maria Josep
Abadal, Ernest
Keywords: Bases de dades
Catalunya
Databases
Catalonia
Issue Date: 1991
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Es fa un repás a l'evolució en la producció de les bases de dades a Catalunya (ASCII, videotex, CD-ROM) en els darrers deu anys, fent especial esment al grau de desenvolupament, tipología dels productors, la distribució, els usuaris i l'idioma. A partir d'aquí es comenten els principals problemes que afecten el context cátala, i que fan referència principalment a la inexistencia d'una política d'informació i documentació, a una deficient distribució de les bases de dades, a l'especial situació de les telecomunicacions, a la insuficiència de recursos econòmics i a la manca de personal especialitzat.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22388
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1991, num. 9, p. 36-50
URI: http://hdl.handle.net/2445/18991
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
500408.pdf829.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.