Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/190622
Title: Projecte d’entrenament del procés d’administració de medicació mitjançant la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria
Author: Raurell Torredà, Marta
Costa Abós, Silvia
Martínez Estalella, Gemma
Calvo Barriuso, Elena
Gómez Valor, Sandra
Ordóñez Rufat, Pilar
Izquierdo Bernal, Silvia
Keywords: Administració de medicaments
Infermeria
Seguretat dels pacients
Innovacions educatives
Issue Date: 2020
Abstract: L’Organització Mundial de la Salut va posar en marxa la campanya “Coneix, Comprova i Pregunta” amb la finalitat de motivar als pacients, cuidadors i professionals de la salut (infermeres, metges i farmacèutics) a assumir un rol actiu en la seguretat del procés d’administració de la medicació (PAM). Una de las responsabilitats de les infermeres es l’administració segura i efectiva de medicació. Adquirir aquesta competència implica integrar coneixements teòrics, pràctics i de presa de decisions. Sense substituir hores de pràctica clínica amb el pacient real, es van programar sessions de simulació d'alta fidelitat per entrenar el PAM, de manera transversal a 3er i 4rt curs del Grau en Infermeria. Els i les estudiants van participar de forma individual en casos clínics en els que, primer van estudiar online (fase prebriefing) les habilitats cognitives del PAM (fàrmac correcte i dosi correcta) i posteriorment van participar en l'escenari simulat, amb un maniquí d'alta fidelitat, per entrenar les habilitats pràctiques del PAM (ítems nuclears del procés, vigilància, seguretat i prevenció). Es va utilitzar per guiar i avaluar el PAM l'instrument MEDICORRECT, creat i validat pel grup d'investigació SGR 2017 GRISimula amb finançament del REDICE (18-2020). Es van dur a terme 48 sessions de simulació a 3er curs i 4rt curs, implicant un total de 320 i 280 estudiants/tes respectivament.
Note: Projecte: 2020PID-UB/020
URI: http://hdl.handle.net/2445/190622
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RIMDA_2020PID-UB020_projecte_INNOVACIO_.pdf255.81 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons