Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/19103
Title: Estadística Econòmica i Empresarial II. Grau en Economia. Distribucions mostrals i teoria de mostres
Author: López-Tamayo, Jordi
Keywords: Estadística econòmica
Material docent
Issue Date: 18-Jul-2011
Abstract: La informació estadística obtinguda mitjançant mostres és una de les principals matèries primes de treball per a qualsevol economista i, per aquesta raó, es dedica una lliçó al coneixement en profunditat de les propietats de les mostres i el procediment per obtenir-les. Durant un termini aproximat de 8 h, es posarà de manifest que, per obtenir dades, es poden realitzar experiments (tal com es fa als laboratoris) o bé, com és el cas de l'Economia, les observacions s'han d'obtenir mitjançant el mostreig, és a dir, seleccionant un grup d'individus representatius de la població. Es presenta el concepte de mostra aleatòria, i els mètodes principals de mostreig de poblacions. S'ha de tenir en compte que la majoria de dades econòmiques s'obtenen mitjançant enquestes. S'expliquen les etapes d'elaboració d'una enquesta. Es posarà de manifest el cas del mostreig amb poblacions finites, i les conseqüències d'ignorar aquest fet. Un altre aspecte al que es dedicarà especial atenció és a la determinació de la grandària necessària per obtenir una mostra representativa. Finalment, es mencionarà el procediment de simulació d'observacions a partir del coneixement previ de la distribució d'una variable i la seva importància, tant per a l'estudi de les propietats estadístiques de determinants procediments com a la pràctica, quan l'obtenció directa de les dades és difícil.
URI: http://hdl.handle.net/2445/19103
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_Tema 1 Teoria IMPRIMIBLE.pdfDocument bàsic de síntesis sobre el tema150.12 kBAdobe PDFView/Open
T1_01_dist_mitjana_mostral.RScript-R. Sobre la MItjana Mostral. Vinculat al document bàsic4.01 kBTextView/Open
T1_02_dist_Var_mostral.RScript-R Sobre la Variància Mostral. Vinculat al document bàsic.2.88 kBTextView/Open
T1_03_dist_Prop_mostral.RScript-R Sobre la Proporció Mostral. Vinculat al document bàsic.2.67 kBTextView/Open
01_Tema 1 ECET.pdfExcercicis Complementaris a l'Explicació Teòrica. Vinculat al document bàsic49.7 kBAdobe PDFView/Open
Tema 1 ECET.xlsResolució d'alguns dels Exercicis Complementaris a l'Explicació Teòrica453.5 kBMicrosoft ExcelView/Open
02_Tema1_ExercicisRecomanats.pdfExercicis Recomanats117.16 kBAdobe PDFView/Open
Scripts_R_T1.zipCol·lecció d'Scripts-R de sol·lucions d'alguns dels Exercicis Recomanats10.1 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons