Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193171
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLedo Fernández, Juan José-
dc.contributor.advisorQueralt i Capdevila, Pilar-
dc.contributor.authorMitjanas Colls, Gemma-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà-
dc.date.accessioned2023-02-07T10:48:45Z-
dc.date.available2023-02-07T10:48:45Z-
dc.date.issued2023-01-20-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/193171-
dc.description.abstract[eng] Geothermal energy is a renewable source of energy that harnesses heat from the Earth's interior. Temperature increases with depth, defining the geothermal gradient, which can be variable depending on the geological context. The geological setting of western Europe favors a relatively high geothermal gradient that could be exploited to generate electricity or for its direct use, for example, for its application in industry, greenhouses, or heating systems. In each of these cases, geothermal could favor the community's energy independence and reduce the use of polluting energy sources. To appropriately exploit areas with a significant geothermal gradient, it is essential to know the origin of the temperature anomaly and the system's functioning. In this context, developing appropriate exploration methodologies and techniques is essential for its adequate and efficient use. This thesis develops a methodology focused on a geothermal system type characterized by being located in highly fractured zones. These fractures connect the surface with great depths, allowing the rapid ascent of deep fluids at high temperatures without giving them time to cool down. Specifically, this thesis applies this methodology to a study case located in the Vallès Basin, close to Barcelona city (NE Iberian Peninsula), where some localities, such as La Garriga and Caldes de Montbui towns, have thermal hot springs (60ºC and 70ºC, respectively). In particular, the methodology applied to study the Vallès Basin geothermal fractured system, is focused on two main cores, geophysical and geological techniques. Geophysical methods allow the characterization of the subsurface physical properties, reaching great depths without having to drill. For example, if the physical characteristics of the subsurface have enough contrast, they could allow distinguishing between different types of rocks, fractured zones, or if there is any fluid circulation. However, the geophysical results have to be complemented with other geoscientific studies in order to make a proper interpretation. In this case, this thesis includes a characterization of the area's geology, fracturing, and hydrology. Finally, the integration of the applied techniques has allowed the understanding of the origin and system's functioning, which is presented in the form of a 3D conceptual model, geological model, and temperature model. This innovative methodology, which integrates different geoscientific techniques at different scales, combining traditional techniques with novel digital tools, has facilitated the characterization of a geothermal system controlled by geological structures. Therefore, it is established as a methodical option to characterize systems of similar origin.ca
dc.description.abstract[cat] La Geotèrmia és una font renovable d'energia que aprofita la temperatura de l'interior de la Terra. El grau en què aquesta temperatura augmenta en profunditat, ve definint pel gradient geotèrmic, el qual pot ser variable segons el context geològic. La geologia de la regió oest del continent europeu afavoreix un gradient geotèrmic relativament alt que podria ser aprofitat per generar electricitat o per a ús directe, com és el cas d'aplicacions en indústria, hivernacles o sistemes de calefacció. En qualsevol cas, la geotèrmia podria afavorir la independència energètica i una disminució en l’ús de fonts d’energia contaminants. Per a un aprofitament d'aquestes zones amb un gradient geotèrmic significatiu, és essencial conèixer-ne l'origen i el funcionament. En aquest context, és basic desenvolupar metodologies d'exploració que siguin adequades i eficients. Aquesta tesis desenvolupa una metodologia aplicada a un exemple de sistema geotèrmic caracteritzat per estar ubicat en una zona molt fracturada. Aquestes fractures connecten la superfície amb grans profunditats, permetent l'ascens ràpid de fluids profunds que es troben a temperatures altes, sense que els doni temps a refredar-se. Concretament, aquesta zona d'estudi es situa a la Conca del Vallès (NE Península Ibèrica), on algunes localitats com La Garriga i Caldes de Montbui, tenen surgències d'aigua termal (60ºC i 70ºC, respectivament). Concretament, la metodologia aplicada es basa en dues parts principals: l'exploració geofísica i la geològica. Els mètodes geofísics ens permeten conèixer les propietats físiques del subsol arribant a grans profunditats sense haver de fer perforacions. Si les característiques físiques del terreny presenten un contrast suficient, poden permetre, per exemple, distingir entre tipus de roques, zones fracturades, o si hi ha circulació d'algun fluid. Tot i així, els resultats geofísics s'han de complementar amb altres estudis geocientífics per una correcta interpretació dels resultats. En aquest cas, aquesta tesis inclou una caracterització de la geologia, la fracturació i la hidrologia de la zona. La integració final de totes les dades ha permès entendre l'origen i el funcionament d'aquest sistema, resultat del qual es presenta en forma d'un model 3D conceptual, geològic i de temperatures. Aquesta metodologia innovadora, que integra diferents tècniques geocientífiques a escala diferent, ha combinat tècniques tradicionals amb eines digitals noves, facilitant la caracterització d'un sistema geotèrmic controlat per estructures geològiques. Per tant, s’estableix com una opció metòdica a seguir per a la caracterització de sistemes d’origen similar.ca
dc.format.extent210 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoengca
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rightscc by (c) Mitjanas Colls, Gemma, 2023-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.sourceTesis Doctorals - Departament - Dinàmica de la Terra i de l'Oceà-
dc.subject.classificationGeofísica-
dc.subject.classificationProspecció geofísica-
dc.subject.classificationGeotèrmia-
dc.subject.otherGeophysics-
dc.subject.otherGeophysical exploration-
dc.subject.otherEarth temperature-
dc.titleGeophysical and geological characterization of fault-controlled geothermal systems: The Vallès Basin case of studyca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/687598-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GMC_PhD_THESIS.pdf23.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons