Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193345
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Memòria del full de Ponts (329)
Author: Batriu Vila, Efrem
Keywords: Cartografia de la vegetació
Vegetació
Associacions vegetals
Fitogeografia
Biogeografia
Ponts (Catalunya)
Vegetation mapping
Digital mapping
Phytogeography
Biogeography
Ponts (Catalogne)
Issue Date: 2011
Abstract: Aquesta memòria va associada al mapa de vegetació que comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 329 (Ponts). Inclou una descripció detallada del medi físic, i de les unitats de vegetació actual i potencial. Enllaç al mapa: http://hdl.handle.net/2445/64812
Note: Podeu consultar la Memòria del full de Ponts (329) http://hdl.handle.net/2445/193345
URI: http://hdl.handle.net/2445/193345
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
http://hdl.handle.net/2445/64812
http://hdl.handle.net/2445/193345
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria_329-Ponts-2011.pdf472.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons