Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193355
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Memòria dels fulls de Fabara (443) i Gandesa (470)
Author: Batriu Vila, Efrem
Mercadé López, Arnau
Keywords: Cartografia de la vegetació
Vegetació
Associacions vegetals
Fitogeografia
Biogeografia
Favara de Matarranya (Aragó)
Gandesa (Catalunya)
Vegetation mapping
Digital mapping
Phytogeography
Biogeography
Fabara (Aragon)
Gandesa (Catalonia)
Issue Date: 2015
Abstract: Aquesta memòria va associada al mapa de vegetació que comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en els fulls 443 (Fabara) i 470 (Gandesa). Inclou una descripció detallada del medi físic, i de les unitats de vegetació actual i potencial. Enllaç al mapa: http://hdl.handle.net/2445/98733
URI: http://hdl.handle.net/2445/193355
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
http://hdl.handle.net/2445/98733
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria_443-470-Fabara Gandesa-2015.pdf492.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons