Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193590
Title: La didàctica de la memòria històrica a través del patrimoni: el cas de les rutes del Museu Memorial de l'Exili (2008-2022)
Author: González Vázquez, David
Director/Tutor: Hernández, F. Xavier (Francesc Xavier), 1954-
Feliu, Maria, 1980-
Keywords: Memòria col·lectiva
Educació cívica
Patrimoni cultural
Museus
Turisme cultural
Collective memory
Civics education
Cultural heritage
Museums
Heritage tourism
Issue Date: 12-Dec-2022
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present tesi està conformada per un compendi de 7 articles, en els quals es presenten les diferents parts de tota la recerca. A nivell global, els objectius basculen al voltant de l’anàlisi de les rutes del Museu Memorial de l’Exili (MUME), i de les diferents implicacions a nivell patrimonial i educatiu. Gràcies a la vinculació professional directa amb les rutes, l’elaboració del pla metodològic ha pogut executar-se duent a terme un procés de sistematització d’experiències educatives. D’aquesta manera, l’organització i anàlisi de l’experiència viscuda ha estat contextualitzada dins un marc general de caràcter qualitatiu, on, a més del treball de camp, s’ha dissenyat un instrument de recerca en forma d’entrevista en profunditat semiestructurada. Aplicada sobre una mostra de docents usuaris de les rutes i de professionals del servei educatiu del MUME, l’eina de recerca ha permès extreure dades que projecten unes conclusions properes a la hipòtesi general de partida, que identifica a les rutes del MUME com una important eina didàctica en el context de l’educació no formal. D’igual forma, es conclou amb la identificació d’aquells punts referencials que defineixen la didàctica de la memòria històrica a través de cas específic de les rutes del MUME.
URI: http://hdl.handle.net/2445/193590
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01. DGV_1de2.pdfTesi37.38 MBAdobe PDFView/Open
02. DGV_2de2.pdfAnnexos4.96 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons