Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/194271
Title: L'evolució de la població de Catalunya als segles XVI i XVII. Estancament, crisi i creixement
Author: Ferrer Alòs, Llorenç
Keywords: Demografia
Catalunya
Demography
Catalonia
Segle XVI-segle XVII
Issue Date: 2021
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La manca de recomptes sobre la població de Catalunya al segle xvii l'ha convertit en un segle difícil d'estudiar. En aquest treball es proposa la utilització massiva de sèries parroquials per revisar l'evolució demogràfica d'aquest segle i intentar explicar-la. Aquesta evolució es caracteritza per un estancament provocat per una profunda crisi a mitjan segle i per una recuperació cap al final. L'explicació la trobarem en l'elevada mortalitat, especialment la catastròfica i una fecunditat moderada. S'aporten també dades sobre el creixement demogràfic del segle xvi. Paraules clau: Demografia, Catalunya segles xvi-xvii, evolució demogràfica, mortalitat, crisi de mortalitat, fecunditat.
[eng] The lack of accounts of the population of Catalonia in the 17th century has made it a difficult century to study. This paper proposes the massive use of parish records to review the demographic evolution of this century and form an explanation of it. This evolution is characterized by a stagnation caused by a deep crisis in the middle of the century, followed by a recovery towards its end. We develop an explanation for the high mortality rate, and especially the catastrophic and moderate fertility. Data on 16th-century population growth are also provided.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.344/pedralbes2021.41.3
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 2021, num. 41, p. 91-142
URI: http://hdl.handle.net/2445/194271
Related resource: https://doi.org/10.344/pedralbes2021.41.3
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
716683.pdf819.68 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons