Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/195166
Title: El paisatge i l'aprofitament de recursos forestals durant el neolític antic a Catalunya
Other Titles: Landscape and the use of forest resources during the Early Neolithic in Catalonia
Author: Piqué i Huerta, Raquel
Revelles, Jordi
Riera i Mora, Santiago
Alcolea Gracia, Marta
Allué, Ethel
Ejarque Montolio, Ana
Burjachs i Casas, Francesc
Garcés Pastor, Sandra
Mas Vélez, Bàrbara
Miras, Yannick
Obea, Laura
Pèlachs, Albert
Pérez Obiol, Ramon
Vegas Vilarrúbia, Teresa Elena
Keywords: Arqueologia del paisatge
Paleoclimatologia
Neolític
Catalunya
Recursos forestals
Landscape archaeology
Paleoclimatology
Neolithic period
Catalonia
Issue Date: 2022
Publisher: Museu d'Arqueologia de Catalunya
Abstract: [cat] A partir dels estudis paleoambientals i arqueobotànics, aquest article presenta l'estat de la qüestió de la recerca paleoambiental en el neolític de Catalunya. A més, ofereix una contextualització climàtica i avalua l'impacte que van tenir en el paisatge les activitats econòmiques de les primeres societats agrícoles i ramaderes. D'una banda, es presenten les dades palinològiques de seqüències sedimentàries en llacs, estanys o torberes que cobreixen aquest període d'estudi; de l'altra, les dades palinològiques i antracològiques de jaciments arqueològics neolítics.
[eng] From paleoenvironmental and archaeobotanical studies, this paper provides an overview on palaeoenvironmental research into the Neolithic in Catalonia. It also offers climatological contextualisation and assesses the environmental impact of the economic activities of the firsts farmers and herders. It provides both palynological data on sedimentary sequences in lakes, ponds or bogs and palynological and anthracological data on Neolithic archaeological sites that cover the period studied.
Note: Reproducció del document publicat a: https://raco.cat/index.php/Cypsela/article/view/405607
It is part of: Cypsela, 2022, vol. 22, p. 27-54
URI: http://hdl.handle.net/2445/195166
ISSN: 0213-3431
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
728173.pdf10.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.