Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2001
Title: Evolució geològica de la Península Ibèrica: escala del temps geològic
Other Titles: Seqüència temporal. Evolució geològica d'Espanya
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Geocronologia
Edat de la Terra
Material didàctic
Península Ibèrica
Espanya
Issue Date: 5-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat: Es mostren tres exemples temporals en relació a temes geològics, segurament allunyats de l'àmbit del nostres estudiants més joves, però il.lustratius de la seqüenciació temporal dels organigrames. L'evolució geològica de la Península Ibèrica es presenta amb una seqüenciació temporal d'esquerra a dreta i de baix a dalt. En el primer cas, els elements de primer nivell, es troben a l'eix central horitzontal; en el segon cas, corresponen a l'eix central vertical. S'ha de tenir en compte la relativa complexitat de les relacions determinades per la successió de fets geològics. L'organigrama de l'Escala del temps geològic mostra la successió temporal de baix a dalt i la jerarquia de l'esquerra a la dreta; les dos últimes columnes, referides als anys, son especificacions dels elements de segon nivell que corresponen als períodes o èpoques. Material del Professorat: S'intenta mostrar de forma esquemàtica, les diferents maneres de presentar la seqüència temporal d'uns organigrames, distribuint en columnes verticals i en franges horitzontals la successió temporal i la jerarquia dels elements. No es pot dir, a nivell teòric, quina disposició és la millor o la pitjor. Cada professor pot optar per la que li sembli més adequada per al seus estudiants. Es evident que aquests temes geològics no solen tractar-se a secundaria i, molt poc, a batxillerat, però aquestes estructures temporals poden aplicar-se a fets d'història política, social o econòmica que ens puguin interessar.
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en geografia: Organigrames reals
URI: http://hdl.handle.net/2445/2001
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seqüència temporal. Evol. Geol. Espa.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat828 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open
Seqüència temporal. Evol. Geol. Espa.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat654 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons