Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/201984
Title: Guia per a la tutorització de l’assignatura de Treball Final de Grau (TFG)
Author: Calafell, Genina
Carrasco Perea, Encarnación
Palou Julián, Berta
Wilson Daily, Ann Elizabeth
Keywords: Treballs de fi de grau
Mestres d'educació infantil
Mestres d'educació primària
Issue Date: 2023
Publisher: Universitat de Barcelona, Facultat d’Educació, Grau de Mestre d’Educació Infantil i Grau de Mestre d’Educació Primària
Abstract: El Treball de Fi de Grau (TFG) esdevé una fita crucial en la trajectòria acadèmica de qualsevol estudiant universitari, marcant l'aplicació pràctica de tots els coneixements adquirits al llarg dels anys de formació. L’acompanyament de l’alumnat per part del professorat esdevé clau per l’el.laboració del TFG i aquesta ha estat la motivació principal de realitzar per part de la comissió del TFG una Guia per a la tutorització del Treball Final de Grau. Aquesta Guia descriu les diverses etapes i elements que conformen el Pla Docent, proporcionant una visió global del procés i de les eines disponibles per a professors i estudiants. La guia analitza les característiques generals del TFG, les competències que es desenvolupen, els objectius d'aprenentatge i les diferents modalitats i àmbits temàtics disponibles. També explica els criteris formals i les pautes d'avaluació, incloent les cinc fases d'avaluació i la rúbrica d'autoavaluació. A més, especifica com és el proces de lliurament del TFG, la defensa oral i els recursos disponibles tant per als estudiants com per als tutors.
URI: http://hdl.handle.net/2445/201984
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guia TFG 22_23.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons