Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2021
Title: Estructura triangular bàsica: elements i relacions.
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Ensenyament de la geografia
Material didàctic
Organigrames
Issue Date: 5-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat: Es tracta de mostrar als estudiants uns principis bàsics i elementals a l'hora de fer un organigrama: 1.- Identificar l'estructura triangular bàsica com a cèl-lula essencial de qualsevol organigrama didàctic. 2.- Visualitzar els nivells o jerarquies dels elements mitjançant la situació, el gruix o la gradació del color del requadre o la grandària de les lletres. 3.- Visualitzar les relacions entre els elements mitjançant fletxes. Material del Professorat: Es tracta de donar unes eines essencials als estudiants per tal que sàpiguen fer un organigrama. Han de saber que un organigrama no es construeix tal com surt de forma espontània, sinó a partir de: 1.- Una sèrie d'estructures triangulars com a cèl-lules essencials de qualsevol organigrama didàctic. 2.- La visualització dels nivells o jerarquies dels elements mitjançant la situació, el gruix o la gradació del color del requadre o la grandària de les lletres. 3.- La visualització de les relacions entre els elements mitjançant fletxes.
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en geografia: Organigrames teòrics
URI: http://hdl.handle.net/2445/2021
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ETB. Elements i relacions.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat455 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open
ETB. Elements i relacions.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat508.5 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons