Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20264
Title: L'experiència pilot desenvolupada a partir del projecte d'innovació "La gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimental dels estudis de grau de les Facultats de Belles Arts"
Author: Valle, Joan
Figueras Ferrer, Eva
Redondo i Arolas, Mar
Catalina González, Esther, 1971-
Keywords: Art
Innovacions educatives
Qualitat ambiental
Seguretat en el treball
Desenvolupament sostenible
Art
Educational innovations
Environmental quality
Industrial safety
Sustainable development
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Es presenta un projecte d'innovació docent, la recerca desevolupada del qual va incorporar aspectes relacionats amb la seguretat i la sostenibilitat dels procediments realitzats als tallers i laboratoris de les Facultats de Belles Arts, aplicant criteris de gestió de qualitat. Els resultats d'aquestes investigacions tenen una extensió social en l'àmbit de les Belles Arts en general. El projecte d'innovació docent va aplicar criteris de gestió de qualitat. La recerca desenvolupada va incorporar aspectes relacionats amb la seguretat i la sostenibilitat dels procediments als tallers i laboratoris de les Facultats de Belles Arts. Els resultats d¿aquestes investigacions tenen una extensió social en l'àmbit de les Belles Arts en general. Amb aquest projecte es va redissenyar un model de procediment normalitzat de treball (PNT) que 11 tallers diferents de les Facultats de BBAA de Barcelona, Conca i València van utilitzar per a elaborar 14 PNT i 3 vídeos de suport. Aquests es van aplicar durant una experiència pilot (curs 2009-2010). El nombre de participants en l¿experiència va ser de 211 alumnes, 15 professors, 10 tècnics de taller, majoritàriament de BBAA de la Universitat de Barcelona. L'experiència pilot va demostrar satisfactòriament la viabilitat de l'aplicació del model de PNT adoptat i els beneficis, de la seva aplicació, orientats a la millora continuada de la qualitat docent i de la investigació. Per concloure el projecte es va elaborar el procediment general (PG) que determina les pautes per a redactar un PNT. Aquest PG va ser aprovat recentment per la CSSMA del Centre2 i es podrà aplicar en el futur en la Facultat de BBAA de Barcelona. Sobre l'experiència s'han realitzat les publicacions pertinents (un llibre i un DVD) i s'ha participat també en dos congressos.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.1344/105.000001659
It is part of: RIDU. Revista d'Innovació Docent Universitària, 2011, núm. 3, p. 72-85
URI: http://hdl.handle.net/2445/20264
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/105.000001659
ISSN: 2013-2298
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Arts Conservació-Restauració)
Articles publicats en revistes (Arts Visuals i Disseny)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
584742.pdf348.38 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons