Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2041
Title: Estructura triangular bàsica: elements bàsics
Other Titles: Estructura triangular bàsica: augment d'elements
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Ensenyament de la geografia
Material didàctic
Organigrames
Issue Date: 6-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat: Un organigrama no pot tenir un número indeterminat d'elements. Si s'augmenta el nombre d'elements (requadres), el que fem és augmentar la complexitat del mateix fins que sigui illegible i, per tant, allunyat del principi didàctic de la claredat. En determinats casos, i de forma excepcional, podem augmentar la informació sense augmentar el nombre de requadres mitjançant els aclariments o les especificacions. Material del Professorat: En certs casos ens pot interessar augmentar el nombre d'elements d'un organigrama sense necessitat d'augmentar el nombre de requadres. En determinats casos, i de forma excepcional, podem augmentar la informació sense augmentar el nombre de requadres mitjançant els aclariments o les especificacions. Els aclariments són conceptes o idees que incideixen sobre el contingut de la idea principal, en definitiva son elements de nivell inferior, encara que els situem a un mateix requadre. Les especificacions signifiquen noves idees que sorgeixen la idea o concepte principal, convertint-se en elements de nivell inferior, encara que els situem a un mateix requadre. És el professor qui ha de decidir si opta per aquesta solució o augmenta el nombre de nivells. La recomanació bàsica és no augmentar el nombre de nivells de manera incontrolada (menys de cinc).
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en geografia: organigrames teòrics
URI: http://hdl.handle.net/2445/2041
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ETB. Augment d'elements.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat350.5 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open
ETB. Augment d'elements.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat404.5 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons