Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20523
Title: El regne de Mallorca a la Baixa Edat Mitjana: noves aportacions bibliogràfiques
Author: Riera i Melis, Antoni, 1944-
Keywords: Historiografia
Mallorca (Regne)
Historiography
Segle XIII-segle XIV
Majorca (Kingdom)
13th century-14th century
Issue Date: 1999
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La conquesta catalana de les Illes, entre 1229 i 1287, constitueix una etapa important, decisiva, de la histbria balear. Aquest procés de ruptura i de canvi ha estat interpretat de manera molt diferent pels historiadors, segons les seves respectives filiacions ideològiques i metodologies de treball. Ningú no pot negar que la incorporació de 1'arxiptèlag balear a la Corona catalanoaragonesa, com reflecteix la documentació disponible, va ser una conquesta violenta d'un espai d'un gran valor estrategic, una agressió d'un estat feudal sobre una societat tribal islamica poc jerarquitzada i militaritzada, amb una baixa capacitat de resistencia. És evident també que aquesta ofensiva cristiana sobre sharq al-Andalus va significar, tanmateix, I'inici d'un procés de colonització agraria que va transformar profundament les estructures econbmiques, socials, polítiques i culturals balears. L'objectiu de la meva reflexió no té per objecte calibrar la incidencia de l'expugnació de la societat andalusina en la història balear, sinó que apunta a objectius forca més modestos: vol recordar només dues realitats ben paleses: que la conquesta catalana va generar un gran volum de documentació i que una part considerable d'aquest llegat s'ha conservat.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/2611/2610
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 1999, num. 10, p. 33-51
URI: http://hdl.handle.net/2445/20523
ISSN: 0213-6791
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
150769.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons