Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20524
Title: Els remences de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (Segles XIV i XV)
Author: Lluch Bramon, Rosa
Keywords: Pia Almoina (Girona, Catalunya)
Pagesos de remença
Senyories
Girona (Catalunya)
Almoina (Girona)
Farmers
Manors
Segle XIV-segle XV
Pia Almoina (Gerona, Spain)
14th century-15th century
Issue Date: 2004
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Aquest article és un resum de la tesi doctoral titulada Els remences de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV), on s'ha analitzat el funcionament real de la servitud catalana medieval. Així doncs, el seu objectiu ha estat estudiar tots els mals usos i tots els homenatges servils aplicats i rebuts per una sola senyoria, els remences de la qual van participar activament en les dues guerres que van emprendre contra els seus senyors a final del segle XV. La senyoria escollida, l'Almoina del Pa de la Seu de Girona, és, sense cap mena de dubte, representativa del que succeïa en la diòcesi gironina. El fet que s'hagin conservat la majoria dels llibres de comptes dels seus pabordes ha permès estudiar el funcionament real i l'evolució dels pagaments derivats de la servitud en una sola senyoria i durant més de cent anys.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/viewFile/2676/2675
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 2004, núm. XV, p. 171-179
URI: http://hdl.handle.net/2445/20524
ISSN: 0213-6791
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
520030.pdf75.18 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons