Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20525
Title: Alfabetització, cultura escrita i classes populars a l'època contemporània
Author: Piñol Alabart, Daniel
Keywords: Alfabetització
Escriptura
Classes socials
Reus (Catalunya)
Literacy
Writing
Social classes
Reus (Catalonia)
Segle XIX
19th century
Issue Date: 2005
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Aquest article se centra en l'estudi de la relació de les classes populars amb la cultura escrita a l'època contemporània. Els exemples que s'exposen es refereixen bàsicament a la ciutat de Reus al segle XIX, tot i que també hi ha altres referències. En un primer moment s'estudia l'accés de les classes populars a la cultura escrita a través de l'escola. També hi ha una anàlisi d'alguns àmbits extraacadèmics on hom pot obtenir els mecanismes per accedir a la lectura i l'escriptura. Entre ells s'han escollit les associacions i les presons. Finalment, s'analitzen alguns testimonis escrits de les classes populars.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/viewFile/2683/2682
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 2005, núm. XVI, p. 113-132
URI: http://hdl.handle.net/2445/20525
ISSN: 0213-6791
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
553703.pdf131.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons