Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20528
Title: Terra i societat al Vallès Oriental (segles XIII-XVI). Investigació sobre els mecanismes de comportament econòmic de la pagesia tradicional
Author: Aventín, Mercè
Keywords: Història econòmica
Pagesia
Segle XIII-segle XVI
Vallès Oriental (Catalunya)
Economic history
Peasantry
Vallès Oriental (Catalonia)
13th century-16th century
Issue Date: 1994
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: L'objectiu d'aquesta tesi ha estat el de reflexionar i aprofundir en el coneixement dels mecanismes de comportament econòmic de la pagesia tradicional a fi de comprendre'n l'evolució, els processos de diferenciació i les transformacions. Els factors macroeconòmics han atret poderosament I'atenció dels historiadors. Així doncs, coneixem forca bé les conjuntures, les causes estructurals de la crisi del feudalisme i la gènesi del capitalisme al camp. Però, que fer per avançar una mica més en la comprensió de la lògica econòmica de l'evolució pagesa? Un camí possible, però segurament no únic, era posar la visual en la microanàlisi, és a dir, l'observació de les respostes de la família pagesa, la comunitat rural i la vila-mercat als accidents i canvis de les conjuntures. La hipòtesi era que si cadascuna de les famílies pageses hagués equilibrat anualment els seus balanços, I'economia pagesa, en concret, i el sistema social, en general, s'hagués mantingut estable. La macroanàlisi ha mostrat que no va ser així, sinó que crisis i represes van impel·lir les desigualtats i la transformació del sistema. Per consegüent, era qüestió de descobrir com i per què mentre unes empreses pageses no aconseguien mantenir el seu balanç intern en un punt d'equilibri, altres obtenien superàvit i acumulaven. Al mateix temps, es tractava d'esbrinar les estratègies seguides per uns i altres: estratègies per evitar la desmembració i fallida de les explotacions, uns, i per aconseguir prosperar, altres. Per portar a terme aquest propòsit calia trobar les fonts adequades. Els historiadors del món rural generalment han treballat amb documents que no aflueixen de dins del camp, sinó que els foren imposats. Per això, per mostrar diferents aspectes de la societat rural, generalment s'han emprat documents dels senyors, dictats o inspirats per elis: contractes agraris, capbreus, definicions, cartes de poblament, etc. El resultat ha estat la reconstrucció d'un món pretesament construït pels senyors, gairebé fins al mínim detall: del paisatge a la família.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/viewFile/29187/29177
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 1994, núm. 5, p. 111-121
URI: http://hdl.handle.net/2445/20528
ISSN: 0213-6791
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95430.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons