Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2101
Title: Visualització de la jerarquia i de l'evolució temporal
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Geografia
Material didàctic
Organigrames
Issue Date: 6-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat. Un organigrama temporal vol expressar amb claredat la successió en el temps d'uns fets determinats. Si aquesta és la opció, tot l'organigrama ha de estar disposat de manera que aquesta idea temporal estigui sempre present. Hi ha tres maneres bàsiques visualitzar la successió temporal sense trencar la jerarquia dels elements: 1.- Disposar la jerarquia i la evolució temporal de dalt a baix. En determinats casos, les qüestions de geologia o d'història es disposen de baix a dalt. 2.- Disposar la jerarquia i la evolució temporal de l'esquerra a la dreta. 3.- Disposar la jerarquia i la evolució temporal del centre a la perifèria. Material del Professorat. Les formes de disposar la jerarquia i la successió temporal d'un organigrama, obeeixen a determinats convencionalismes. 1.- Disposar la jerarquia i la evolució temporal de dalt a baix. La primera línia que escrivim o per la que comencem la lectura es la de dalt, és a dir, la primera, la més antiga; la última és la de baix, la més recent. En determinats casos, les qüestions de geologia o d'història es disposen de baix a dalt. Normalment les roques més antigues es situen en les parts més profundes de la superfície de la Terra; i els fets històrics més antics es poden situar a la part inferior i els més recents a la part superior. 2.- Disposar la jerarquia i la evolució temporal de l'esquerra a la dreta. La nostra manera d'escriure és aquesta; això ens fa intuir que el més antic es situa a l'esquerra i el més recent a la dreta. 3.- Disposar la jerarquia i la evolució temporal del centre a la perifèria.
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en geografia. Organigrames teòrics
URI: http://hdl.handle.net/2445/2101
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ETB. Jerarquia i evolució temporal.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat352.5 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open
ETB. Jerarquia i evolució temporal.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat486.5 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons