Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2103
Title: Gradació de dificultats: moviments migratoris
Other Titles: Moviments migratoris
Organigrama migracions
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Emigració i immigració
Ensenyament de la geografia
Organigrames
Material didàctic
Issue Date: 6-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat: Es mostra, en un procés d'animacions, una sèrie de cinc organigrames de dificultats i complexitats diferents. Estan pensats per a servir de base a l'explicació del professor en relació al tema dels moviments migratoris. En el nivells de menys dificultat s'utilitzen, sobre tot, pictogrames, més o menys significatius de la idea o concepte que es vol transmetre. A mesura que augmenta el nivell de dificultat, es marginen els pictogrames per deixar el protagonisme a les idees expressades per escrit. Només en un cas, es reforcen, amb pictogrames, les idees que es vol destacar i que tenen un cert protagonisme (efectes dels mitjans de comunicació i de transport). Material del Professorat: Aquesta bateria de cinc organigrames de dificultats diferents, es presenten per mostrar al professorat la possibilitat real de adaptació del nivell dels continguts d¿un tema, al nivell teòric que poden assolir els estudiants. Aquesta adaptació es realitza mitjançant dos mecanismes: 1r.- Reducció de la informació escrita, es a dir, dels elements o conceptes que formen part del contingut del discurs explicatiu d'un tema determinat; al mateix temps, al reduir el nombre d'elements disminueixen el nombre de relacions. 2n.- Introduir pictogrames que substitueixen o recolzen les idees o conceptes que introduïm a l'organigrama. Encara que por tenir, a primera vista, un cert caràcter "d'infantilització" del procés d'aprenentatge l'ús dels pictogrames, no és del tot cert, ja que queda molt clar que els estudiants ho agraeixen, comprenen més ràpidament els sentit de les idees i és més agradable i significatiu l'aprenentatge.
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en geografia: Organigrames reals
URI: http://hdl.handle.net/2445/2103
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gradació dificultats organigrama.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat1.46 MBPresentació Microsoft Power PointView/Open
Gradació dificultats organigrama.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat1.27 MBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons