Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21375
Title: Quadern de pràctiques del Tutor/a de Centre (Curs 2010-2011). El pràcticum: espai per la transferència de competències i el desenvolupament professional.
Author: Novella Cámara, Ana M. (Ana María)
Pérez Escoda, Núria
Freixa Niella, Montserrat
Caramés Boada, Marta
Costa Cámara, Sandra
Forés i Miravalles, Anna
Fuentes-Peláez, Núria
Keywords: Pràcticums
Educació social
Desenvolupament professional
Competències professionals
Tutoria (Ensenyament)
Educació superior
Issue Date: 9-Jan-2012
Abstract: Aquest quadern de pràctiques vol ser una eina de consulta i suport per als professionals tutors i tutores dels centres col·laboradors que són una de les peces clau per facilitar la transferència de les competències de l'estudiantat d'educació social. El quadern és conseqüència de la preocupació dels diversos agents implicats per anar, any rere any, millorant els continguts, les estratègies, l'organització i l'estructura del pràcticum. En ell podreu trobar tots aquells elements clau que cal saber sobre l'assignatura del pràcticum. Els temes que proposem van des d'elements bàsics com conèixer el nou currículum del grau d'Educació Social a aspectes més operatius de quines són les tasques, els drets i els deures dels agents implicats en el pràcticum, a elements més procedimentals de qui fa què, quan i com, fins a elements més acadèmics com saber i compartir les competències que cal treballar en el pràcticum.
URI: http://hdl.handle.net/2445/21375
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quaderntutorcentre2010-11.pdf829.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons