Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21973
Title: Tendències de la formació a les empreses catalanes
Author: Cabrera, Flor
Millan i Guasch, M. Dolors
Navío Gámez, Antonio
Romans Siqués, Ma. Mercè (Maria Mercè)
Rubio Hurtado, María José
Viladot, Guillem (Viladot Voegeli)
Keywords: Empreses
Educació permanent
Catalunya
Enterprises
Continuing education
Catalonia
Issue Date: 2006
Publisher: Societat Catalana de Pedagogia
Abstract: Aquest article exposa els resultats d¿un estudi descriptiu, realitzat el 2003, sobre els canvis que presenten els plantejaments actuals de la formació en les organitzacions. L'anàlisi dels treballs nacionals i estrangers significatius en el camp va permetre identificar les àrees d'interès sobre les quals se centra l¿estudi. S'ha utilitzat com a estratègia de recollida d'informació l'entrevista a informants clau. Per això es va seleccionar una mostra representativa d¿empreses de Catalunya que tinguessin experiència en formació dintre de la seva política de recursos humans. Es va prendre en consideració per a la mostra les variables de la grandària de l'empresa i el sector productiu. Els resultats de la investigació han posat de manifest el present i les tendències en les dimensions que s'han considerat rellevants per a l¿anàlisi. S'assenyalen aquells canvis que semblen apuntar-se en un futur immediat en aspectes com la planificació de la formació, els seus objectius, modalitats, recursos, avaluació i, com a resultat en certa mesura de tot això, les competències desitjables i el perfil professional vinculat a les funcions i responsabilitats del director o gestor de la formació en les organitzacions.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/RevistaPedagogia/article/view/212374
It is part of: Revista Catalana de Pedagogia, 2005, vol. 4, p. 291-323
URI: http://hdl.handle.net/2445/21973
ISSN: 1695-5641
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)
Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
552820.pdf137.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons