Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2221
Title: Dinàmica de la població: elaboració d'un organigrama
Other Titles: Elaboració d'un organigrama
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Demografia
Població
Material didàctic
Organigrames
Issue Date: 12-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat:Aquestes il.lustracions no són per informar estrictament d'uns continguts que es volen transmetre als estudiants, sinó que serveixen perquè l'estudiant, responent a qüestions que se li formulen, sigui capaç de endevinar-les, i així continuar l'explicació i descobriment progressiu del tema. Parlem dibuixos-treball en el sentit que precisen necessariament el treball dels estudiants per poder-los resoldre. El professor ha de saber parar-se després d'una pregunta o qüestió que es planteja, per tal de que els estudiants responguin correctament i es pugui seguir el procés. El resultat final correcte, a partir de les respostes dels estudiants, s'acaba elaborant l'organigrama, que es una combinació de pictogrames i idees escrites. Material del Professorat: Aquestes il.lustracions s'han pensat amb una finalitat didàctica molt clara i precisa: els estudiants les han de treballar per obtenir uns resultats i així poder seguir l'explicació. No són la base de l'explicació del professor, sinó el mitjà que posem en mans de l'ensenyant perquè desencadeni unes respostes per part dels estudiants i uns resultats immediats per a poder continuar amb el treball. En aquest cas, es pretén fer un organigrama sense que els alumnes ho sàpiguen. El tema elemental que es tracta de mostrar són les entrades (natalitat i mortalitat) i les sortides (mortalitat i emigració) d'una població. Apareix una informació escrita i, progressivament, uns pictogrames en uns llocs determinats i que tracten de identificar les idees escrites. L'estudiant ha d'escollir el significat escrit del pictograma que van apareixen, i si l'encerta, aquell es situa sota el pictograma. Aquest procés s'acaba quan es completa l'organigrama
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en geografia. Dibuixos/Treball
URI: http://hdl.handle.net/2445/2221
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinàmica de la població. Elaboració organigrama base.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat1.12 MBPresentació Microsoft Power PointView/Open
Dinàmica de la població. Elaboració organigrama base.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat1.96 MBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons