Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2222
Title: Àrea metropolitana: anàlisi d'un perfil
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Àrees metropolitanes
Desenvolupament urbà
Estructura territorial
Material didàctic
Issue Date: 12-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat: Es segueix, bàsicament, el mateix procés explicatiu que en s'ha proposat en el tema 4.4.E.- Àrea Metropolitana. Estructura territorial. Introduint algunes especificitats. 1.- Es parteix del perfil conegut del creixement de l'etapa final, obtingut en el tema 4.5.E.- Àrea Metropolitana. Elaboració d'un perfil. 2.- Cada perfil va acompanyat del dibuix/plànol global de l'àrea metropolitana amb la situació del tall que s'analitza. 3.- El perfil es va fen a partir de l'aplicació de les trames que van apareixen a la llegenda o dels zooms que es produeixen en determinats llocs i que mostren aspectes amb més detall que en el dibuix model. 4.- Es segueixen les mateixes etapes i es van modificant cadascuna de les corones en funció dels efectes que es produeixen i queden registrats, de forma escrita, els aspectes fonamental de cada etapa. Material del Professorat:Aquestes il.lustracions s'han pensat per obtenir una visió més propera i concreta mitjançant els pictogrames, front a la més teòrica i formal del dibuix/plànol. Són la base de l'explicació del professor, per a que l'estudiant pugui visualitzar de forma clara les diferents corones metropolitanes, l'impacte del creixement en les diverses etapes i la existència d'un eixos de circulació radial i de circumval.lació imprescindibles per la seva pròpia existència de l'àrea metropolitana. Des del punt de vista didàctic, en general, són massa complexes per que sigui l'estudiant que, a partir d'un text elaborat per el professor, sigui capaç de dibuixar les diferents etapes de creixement de l'àrea metropolitana. No hi ha mes remei que anar passant les il.lustracions de forma bastant lenta, per tal de que vegin amb claredat els efectes o transformacions que es produeixen en cadascuna de les etapes que s'analitzen.
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Conté: Perfil d'una àrea metropolitana. Situació inicial d'una futura àrea metropolitana. Formació d'una àrea metropolitana
Recursos didàctics en geografia. Dibuixos informatius
URI: http://hdl.handle.net/2445/2222
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÁREA METRO. Anàlisi del perfil.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat1.79 MBPresentació Microsoft Power PointView/Open
ÁREA METRO. Anàlisi del perfil.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat866 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons