Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22223
Title: Obesitat i control del pes corporal
Author: Rafecas Jorba, Immaculada
Fernández López, José Antonio
Remesar Betlloch, Xavier
Alemany, Marià, 1946-
Keywords: Obesitat
Pes corporal
Obesity
Body weight
Issue Date: 1999
Publisher: Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
Abstract: L'obesitat es una malaltia mal coneguda queafecta un nombre creixent de persones arreu del mon. L'increment de la incidencia de l'obesitat en alguns paisos s'ha atribu 'it a un increment del consurn de determinats aliments i, sobretot, de les disponibilitats energetiques, malgrat haver-se produit durant els ultims anys un descens significatiu en el consum energetic, en disminuir la ingestio de greixos i de sucre. Aquesta contradiccio es explicada per alguns com una consequencia del sedentarisme, per d'altres per la incidencia de gens que regulen l'obesitat i encara uns altres I'atribueixen a causes desconegudes complementades per tots aquests factors. Sigui com sigui, la morbiditat Iligada a I'obesitat es considerable i tambe ho es la mortalitat addicional que genera.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TECA/article/view/220569
It is part of: Tecnologia i Ciència dels Aliments, 1999, vol. 3, num. 3, p. 15-19
URI: http://hdl.handle.net/2445/22223
ISSN: 1137-7976
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168232.pdf761.01 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons