Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22308
Title: La construcción de la innovación educativa en el marco de un proyecto de investigación : el caso del School + y la investigación-acción
Author: Bosco, Alejandra
Keywords: Investigació activa en l'educació
Innovacions educatives
Action research in education
Educational innovations
Issue Date: 2004
Publisher: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: School +: Más que un sistema informático para construir la escuela del mañana és un projecte d'investigació i desenvolupament l'objectiu central del qual és reflexionar sobre l'educació escolar actual i contribuir a crear una nova organització d'aquests espais d'ensenyament i aprenentatge tenint en compte els desitjos i les necessitats dels seus actors principals: professorat, estudiants, pares i mares, en el context d'una societat en canvi continu. Està finançat per la Unió Europeu i entre els seus socis hi ha quatre universitats, quatre escoles secundàries i una empresa mitjana, tots de diferents punts d'Europa. En aquest article es presenten alguns dels resultats més rellevants obtinguts a partir dels principals estudis portats a terme fins ara. També mostra la complexitat que comporta tractar de portar a terme millores en el context d'un projecte integrat per persones, ja siguin estudiants, docents o investigadors, l'aproximació del qual al que és «innovar » no és idèntica, així com tampoc ho són les condicions en què desenvolupen la seva activitat.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.5565/rev/educar.248
It is part of: Educar, 2004, núm. 34, p. 131-157
URI: http://hdl.handle.net/2445/22308
Related resource: http://doi.org/10.5565/rev/educar.248
ISSN: 0211-819X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
567759.pdf143.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons