Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2242
Title: Organigrames funcionals: factors bàsics del comerç internacional
Other Titles: Comparació: comerç, immigrants i societat receptora
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Ensenyament de la geografia
Material didàctic
Organigrames
Issue Date: 13-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat:Dels models funcionals teòrics d'organigrames de comparació o de oposició hem buscat tres exemples diferenciats: Sobre el tema Factors bàsics del comerç internacional, s'han plantejat dos organigrames a partir de la referència del model teòric disposat de forma horitzontal. En el primer cas, hi han poques diferències; apareixen uns elements previs al primer nivell i s'agrupen en un sol tercer nivell comú als dos països. El segon cas, té bàsicament les mateixes característiques que l'anterior; però ofereix un aspecte més dinàmic, degut al conjunt de fletxes corbes que connecten tots els nivells del dos països. A més a més, el segon i tercer nivell s'agrupen per mostrar millor la idea d'intercanvi i les condicions que el permeten. En relació al tema de Immigrants i societat receptora s'ha partit de l'organigrama teòric comparatiu o de oposició de dos nivells i disposat verticalment; de totes maneres els resultat és bastant allunyat del organigrama model. Els elements de la jerarquia 1 (Immigrants i Societat Receptora) és situen a la dreta i a l'esquerra, ampliats per una sèrie d'aclariments que ens mostren la comparació o l'oposició. Els elements de la jerarquia dos, ocupen la par central i son comuns als dos, per tal de mostrar els possibles resultats d'aquesta convivència. Material del Professorat: Expliquem, en les diapositives corresponents, el procés que s'ha amprat per tal de partir d'un model teòric d'organigrama i arribar a un altre de real, fen una sèrie de modificacions al model inicial. Així com no s'ha de tenir por de modificar assenyadament l'organigrama teòric que volem transformar amb un organigrama real, creiem que no s'ha d'iniciar un organigrama real sense partir d'un model teòric inicial; o dit d'una altra manera, un organigrama correcte des del pont de vista didàctic no es fa tal com surt en funció de la informació que es té, sinó que es fa en funció del que un vol dir.
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) www.xtec.cat/recursos/socials/geografia/index.htm
Recursos didàctics en geografia. Organigrames reals
URI: http://hdl.handle.net/2445/2242
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comparació-oposició. Comerç-Immi.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat527.5 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open
Comparació-oposició. Comerç-Immi. (Material del professorat).ppsMaterial per professorat327 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons