Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2281
Title: Dinàmica general de la població
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Geografia de la població
Material didàctic
Organigrames
Ensenyament de la geografia
Issue Date: 13-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat:Seguin amb el tema de la població i, partint de l'organigrama anterior, seguim el procés de descobriment de nous conceptes per part dels estudiants, a partir de les qüestions que se li formulen des de les imatges. En aquest cas els estudiants han de descobrir l'efecte de les entrades (natalitat i immigració) en el conjunt de la població, i el resultat de les sortides (mortalitat i emigració). Finalment, s'intentarà que identifiquin que els valors dels factors demogràfics no sempre són iguals, sinó que poden tenir un valors alts, intermedis o baixos. Material del Professorat: A partir de l'organigrama anterior que els estudiants han "descobert", s'inicia un nou procés: Introduir variables quantitatives (alt, intermedi i baix) per tal de veure o intuir les diverses possibilitats en l'evolució de la població. Acabar cadascun dels apartats anteriors amb un resum esquemàtic del que és essencial i que l'alumne ha d'entendre. Nota: es fonamental que el professor, abans de treballar amb els estudiants aquest recurs de dibuix-treball, s'hagi mirat detingudament tot el procés i sàpiga on s'ha de parar per reclamar la resposta dels estudiants que sortirà immediatament al fer de nou "clic", o per formular altres preguntes que poden ser més útils que les que hi ha al recurs per respondre a alguna altra qüestió
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en geografia. Dibuixos/treball
URI: http://hdl.handle.net/2445/2281
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinàmica general de la població.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat1.58 MBPresentació Microsoft Power PointView/Open
Dinàmica general de la població. (Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat524 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons