Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2301
Title: Càlcul de rutes òptimes per a vaixells de vela
Other Titles: Optimal route calculations for sailing boats
Author: Lledó Ponsatí, Llorenç
Director/Tutor: Codina, Bernat
Keywords: Vaixells
Viatges per mar
Meteorologia marítima
Vents
Models matemàtics
Mètodes de simulació
Treballs de fi de màster
Ships
Ocean travel
Marine meteorology
Winds
Mathematical models
Simulation methods
Master's theses
Issue Date: 14-Feb-2008
Abstract: El routing meteorològic és una tècnica que consisteix en analitzar les condicions de vent presents i pronosticar les futures, per tal de traçar rutes òptimes per a vaixells de vela. Quan un vaixell fa una regata /offshore/, un dels factors decisius per guanyar és l'elecció de la ruta a seguir. Sovint el millor camí no és el més curt, i un vaixell lent pot guanyar la regata si troba la millor ruta. L'objectiu d'aquest treball és fer una anàlisi de les diferents tècniques de /routing/ per a vaixells de vela existents, així com desenvolupar noves metodologies. En una primera part es fa una aproximació més aviat teòrica als mètodes de /routing/ i, en la segona, es presenten les simulacions dutes a terme amb una eina de /routing/ desenvolupada per l'autor en un projecte cofinançat per la Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'empresa Meteosim S.L., amb seu al Parc Científic de Barcelona.
The meteorological routing is a technique that consists in analyzing the present and forecasting the future wind conditions in order to find optimal routes for sailing boats. In a sailing offshore race, one of the key factors to win is to choose a convenient track. As the shortest path is not always the faster, a slow boat can win the race if it finds the best track. The goal of this work is to overview the different routing schemes that are currently in use and to develop new methodologies. In a first section, a theoretical explanation is provided of the existing and proposed routing methods. In the second section, the practical application of a routing tool developed by the author is presented.
Note: Màster Oficial en Meteorologia, curs 2006-2007
URI: http://hdl.handle.net/2445/2301
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Routing_master_Llorenc.pdf622.19 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons