Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23042
Title: L'àlbum il·lustrat com a eina educativa per al desenvolupament lector i emocional dels lectors novells
Author: Olivé Vernet, M. Dolors(Maria Dolors)
Director/Tutor: Prats Ripoll, Margarida
Keywords: Llibres il·lustrats per a infants
Animació a la lectura
Comprensió de la lectura
Educació emocional
Gestió de conflictes
Cicle inicial d'educació primària
Material didàctic
Treballs de fi de màster
Illustrated children's books
Reading promotion
Reading comprehension
Emotional education
Conflict management
First grade (Education)
Teaching materials
Master's theses
Issue Date: 22-Mar-2012
Abstract: [CAT] L'àlbum il·lustrat és un dels gèneres de literatura infantil d'avui en dia que, per les seves característiques intrínseques, s'adapta més al gust dels primers lectors. La interacció del text i de la il·lustració en un àlbum il·lustrat amb una finalitat narrativa provoca una motivació lectora en els nens, prou important, per a pensar en poder-se emprar sistemàticament com a recurs pedagògic a l'escola. El treball de l'animació i de la comprensió lectores es pot beneficiar de les propietats pedagògiques i estètiques de l'àlbum il·lustrat, originades per la convivència dels dos codis narratius i pel seu format. Per altra banda, l'anàlisi temàtica dels títols publicats recentment ens dóna a conèixer un material que es pot fer servir per a incidir en el desenvolupament emocional d'aquests alumnes i per a la resolució dels conflictes propis de les seves vivències. D'aquesta manera, es presenta l'àlbum il·lustrat com una eina educativa sintètica que comparteix moltes de les aportacions que diverses disciplines del coneixement humà ¿pedagogia, psicologia, sociologia i literatura¿ han fet sobre la importància de la literatura infantil en el desenvolupament individual del lector novell.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. // Màster, Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2010-11, Directora: Dra. M. Margarida Prats Ripoll
URI: http://hdl.handle.net/2445/23042
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolors_Olive_treball_fi_master_def.pdf341.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons