Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23102
Title: Quadern de pràctiques de l'estudiant de la Universitat (curs 2011-2012). El pràcticum: espai per la transferència de competències i el desenvolupament professional de l'Educador/a social.
Author: Forés i Miravalles, Anna
Usurriaga, Jordi
Novella Cámara, Ana M. (Ana María)
Costa Cámara, Sandra
Pérez Escoda, Núria
Venceslao, Marta
Freixa Niella, Montserrat
Contributor: Castaño Bermúdez, Clarissa
Keywords: Pràcticums
Educació social
Educació superior
Desenvolupament professional
Competències professionals
Issue Date: 26-Mar-2012
Abstract: Aquest quadern de pràctiques és l'actualització pel curs 2011-12. S'ha adaptat al pràcticum del grau d'Educació Social i vol ser una eina de consulta i suport pels estudiants del grau d'educació social de la UB. El quadern de l'estudiant és el resultat de la preocupació dels diversos agents implicats per anar millorant els continguts, les estratègies, l'organització i l'estructura del pràcticum. L'alumne hi podrà trobar tots aquells elements clau que cal saber sobre l'assignatura del pràcticum i totes aquells treballs que hi ha de realitzar. Els temes proposats van des d'elements bàsics a aspectes més operatius de quines són les tasques, els drets i els deures dels agents implicats en el pràcticum, a elements més procedimentals de qui fa què, quan i com, fins a elements més acadèmics com saber i compartir les competències que cal treballar en el pràcticum.
URI: http://hdl.handle.net/2445/23102
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quadernestudiants curs 11-12.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons