Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2321
Title: Dinàmica dels factors socioeconòmics
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Emigració i immigració
Demografia
Quadres i gràfics
Material didàctic
Issue Date: 14-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat: Seguin amb la mateixa metodologia i amb el tema de la població, ara es l'hora d'analitzar la dinàmica dels factors socioeconòmics en la població. Ja s'ha precisat en el tema anterior el concepte global de població amb el de grans grups d'edat (joves, adult i vells), que són els afectats directes de certs factors socioeconòmics de la població. Una vegada superar aquest pas, es plantegen les situacions quantitatives que deriven en tres resultats estàndards: creixement de la població, estancament i decreixement. Al final de cadascuna d'aquestes situacions estàndard, hi ha una sèrie d'afirmacions escrites que els estudiants han de veure si són correctes o incorrectes. Material del Professorat: Esquemàticament, el procés d'aprenentatge està format per als següents punts: Immigració > emigració = creixement de la població (adults/joves). Comprovació de l'aprenentatge en frases escrites correcte o incorrectes. Immigració = emigració = estancament de la població. Comprovació de l'aprenentatge en frases escrites correcte o incorrectes. Immigració < emigració = decreixement població (adults/joves). Comprovació de l'aprenentatge en frases escrites correcte o incorrectes. No oblideu mirar detingudament el procés a seguir amb els alumnes per tal de veure quan ens heu de parar per rebre la resposta dels estudiants.
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en geografia. Dibuixos/Treball
URI: http://hdl.handle.net/2445/2321
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinàmica dels factors socioeconòmics.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat990 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open
Dinàmica dels factors socioeconòmics.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat821.5 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons