Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23542
Title: Les TIC en la recerca, la interpretació i el procés d'aprenentatge de l'arqueologia
Author: Sancho i Planas, Marta
Keywords: Tecnologia de la informació
Ensenyament de la història
Arqueologia
Information technology
History education
Archaeology
Issue Date: 2006
Publisher: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [cat] Des de la nostra posició de medievalistes, considerem les fonts històriques com a punt de partida de tota investigació històrica i entenem que la formació dels nostres alumnes ha de dirigir-se no només a l'adquisició de coneixements sinó també al desenvolupament de les habilitats relacionades amb el tractament de las fonts de la Historia. Per altra banda, la nostra experiència en l'ús de les TIC tant per a la difusió com per a la docència de la història i l'arqueologia, ens ha permès constatar la seva validesa com a eina de transmissió de coneixements i d'estímul en el procés d'aprenentatge dels nostres alumnes. Per tot això, des del grup [contra] Taedium d'Investigació i Innovació Docent en Historia Medieval, hem optat per dissenyar i realitzar tot un seguit de materials didàctics en els que recerca i docència es donen la ma amb l'objectiu que els nostres estudiants s'introdueixin en l'ofici i s'impliquin en el seu procés d'aprenentatge. Des de la reproducció virtual en 3D d'un castell dels segles XI-XII fins als materials on line que actualment estem desenvolupant, hem reflexionat i evolucionat en una línia de treball que ens ha de permetre transformar les dinàmiques de l'aula i les formes de comprensió dels processos de transmissió i adquisició de coneixements en l'àmbit universitari.
[eng] From our point of view, as Medieval historians, we consider historical sources as the starting point of whatever historical research and we believe that the training of our students has to be oriented not only to the factual knowledge acquisition, but also to the development of a set of skills related to the management of historical data. On the other hand, our own experience in the ITC use both for dissemination and for history and archaeology teaching has shown to us their usefulness as a tool for knowledge transmission and for stimulating the learning process of our students. Therefore, our research and teaching group in Medieval history ([contra] Taedium) has chosen to design and carry out a set of educational materials guided both by research and teaching criteria. Their aim is to introduce our students to the professional skills of the historians and to involve them in their own learning process. From the virtual representation in 3D of a 11th-12th century castle to the online educational resources that we are currently developing, we have reflected and evolved in a working programme which has allowed us to transform both the educational dynamics and the ways of understanding the transmission and knowledge acquisition processes in university contexts.
Note: Reproducció del document publicat a: http://ddd.uab.cat/record/12727
It is part of: Treballs d'Arqueologia, 2006, núm. 12, p. 101-109
URI: http://hdl.handle.net/2445/23542
ISSN: 1134-9263
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
559206.pdf143.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons